midfryslan

Fotoalbum federatie Mid Fryslân

Op deze pagina staan alle winnaars van de federatiewedstrijden.

Foto's van winnaars kunnen worden gemaild naar info@federatiemidfryslan.nl

Fotoalbum

$datetime

zaaltraining reduzum 2014 groep 2

$datetime

zaaltraining reduzum 2014 groep 1

$datetime

federatie 18 mei

$datetime

federatie 18 mei

$datetime

federatie 18 mei

$datetime

federatie 18 mei

$datetime

federatie 18 mei

$datetime

federatie 18 mei

$datetime

federatie 18 mei

$datetime

federatie 18 mei

$datetime

Prijswinnaars Federatiepartij Goutum 2012

$datetime

Prijswinnaars Federatiepartij Goutum 2012

$datetime

Welpentraining yn Reduzum mei trainster Baukje Aalbers

$datetime

$datetime

âldste groep mei trainers Jan Heida en Bouwe de Boer

$datetime

$datetime

$datetime

Links jongste groep en de famkesgroep. Trainers: Henk Haar, Jehannes Dijkstra en Piet Andringa

$datetime

$datetime

$datetime

$datetime

$datetime

$datetime

$datetime

Shermon Daal, Maurice Paassen, Roy vd Berg

$datetime

Mike vd Berg, Sido Altenburg, Thomas Miedema

$datetime

Renske Kalsbeek, Nynke de Boer, Janneke Liemburg

$datetime

Aluca Bouma, Ymkje Yntema

$datetime

Stan vd Berg, Jesse de Jong, Werner Veenstra

$datetime

1e prijs Janneke Liemburg, Silke Efdé, 2e prijs Rixt Ypie Wispelweij, Anke Langhout.

$datetime

1e prijs Ylse Keulen, Djura Odinga

$datetime

1e prijs Tomas Hidde Hoekstra, Fokke Bergsma. 2e prijs Tjalling Bles, Wilco van der Veen

$datetime

1e prijs Aluca Bouma, Wybrig Bakker. 2e prijs Ymkje Yntema, Klaske Bokma.1e prijs verliezers, Anouk Dijkstra, Leila Janneke Moufakkir

$datetime

1e prijs, Redmer Wolters, Johannes Sinnema. 2e prijs, Warner Mink, Foeke Jan Raap.1e prijs verliezers, Mike van der Berg, Jelle Bram Hoekstra.

$datetime

1e Prijs Bote Groen, Nick Potijk 2e Prijs Jesse de Jong, Folkert Groen. 1e prijs verliezers, Tchevy Yanga, Jelte Bokma.

$datetime

Oeltsje ontvangt van de voorzitter van de KNKB de bondsinsigne voor zijn jaren lange inzet voor het kaatsen

$datetime

Sealtraining Keatsen 2010

$datetime

Sealtraining Keatsen 2010

$datetime

Sealtraining Keatsen 2010

$datetime

Sealtraining Keatsen 2010

$datetime

Sealtraining Keatsen 2010

$datetime

Sealtraining Keatsen 2010

$datetime

Sealtraining Keatsen 2010

$datetime

Sealtraining Keatsen 2010

$datetime

Sealtraining Keatsen 2010