midfryslan

Bestuur Federatie Mid Fryslân

De federatie stelt zich ten doel om in de regio de kaatssport vooral bij de jeugd te bevorderen door het mogelijk maken van wedstrijden en trainingen, zowel op het veld als in de zaal en is belangrijk als tussenfase in de ontwikkeling van jonge kaatsers en kaatsters.

Daarnaast kunnen divers sportieve of samenbindende activiteiten georganiseerd worden; hier zal de federatie haar eigen karakter aan ontlenen.

Bestuursleden

bestuur midfryslan

Voorzitter

R. Veldhuis

bestuur midfryslan

Secretaris

vacant
bestuur midfryslan

Penningmeester

vacant
bestuur midfryslan

Wedstrijdleider

vacant
bestuur midfryslan

Technische commissie

vacant
bestuur midfryslan

Bestuurslid

G. Boersma
bestuur midfryslan

Sponsorcommissie